Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá!

Soulad výchovných metod v naší školce s přístupem v rodině je pro děti nezpochybnitelným přínosem. Děti motivuje, když vidí, že se rodiče do jejich aktivit ve školce zapojují.
Z tohoto důvodu jsou rodiče zváni na celou řadu akcí (oslavy, společné akce, tvůrčí dílny a návštěvy ve školce).

Aby rodiče měli vždy přehled o vzdělávání a vývoji svého dítěte, budeme organizovat:

  • individuální schůzky s rodiči
  • semináře pro rodiče
  • tvůrčí dílny a oslavy
  • individuální návštěvní dny pro rodiče
  • dny otevřených dveří
  • aktuální informace na webu, vývěsce školky a Facebooku
  • zasílání aktuálních informací e-mailem
  • roční kalendář akcí

Jsme otevřeni vyslyšet Váš názor, nápady či kritiku a přání.