Denní režim je jen orientační, přizpůsobujeme ho potřebám dětí. Operativně reagujeme na mimořádné situace a změny počasí.

07:00 – 08:30
příchod dětí, volná práce dětí, individuální práce s učitelkou

08:30 – 09:00
přivítání, reflexe dětí, cvičení koordinace a koncentrace, téma dne

09:00 – 09:15
dopolední svačinka – stolování

09:30 – 11:30
dopolední pracovní blok – samostatná a skupinová práce
dopolední pobyt venku

11:30 – 12:30
příprava na oběd (hygiena, prostírání)
oběd – stolování (po obědě čištění zoubků)

12:30     odchod dětí s půldenní docházkou

12:30 – 14:00
čtení, poslech pohádek, spánek, odpočinek
klidové aktivity, individuální práce dětí

14:00 – 14:30
odpolední svačinka – stolování

14:30 – 15:30
pobyt na zahradě, pokud to počasí dovolí
jinak hry ve školce, individuální práce s dětmi, zájmové kroužky

15:00 – 17:00
odchod dětí, aktivity dle vlastního výběru dětí

Po celý den mají děti k dispozici čerstvé ovoce a zeleninu a je dodržován pitný režim.